In 2006 ben ik zelfstandig communicatieadviseur geworden, nadat ik meer dan twintig jaar ervaring had opgedaan bij diverse bedrijven. Van de stap naar het ondernemerschap heb ik nooit spijt gehad. De afgelopen jaren heb ik verschillende leuke opdrachten met veel plezier tot een goed einde gebracht. Hieronder een kleine opsomming.

Prorail

Direct bij mijn eerste opdracht viel ik met mijn neus in de boter. Namens ProRail deed ik de communicatie voor het nieuwe Rotterdam Centraal. Het oude station werd gesloopt, een tijdelijk station in gebruik genomen en de overlast voor de reiziger moest zoveel mogelijk beperkt blijven. Communicatief een mooie casus die succesvol is afgerond.

Voedsel- en Warenautoriteit

Een zo mogelijk nog uitdagender klus was de invoering van het rookverbod in de horeca. De Voedsel- en Warenautoriteit huurde mij in als woordvoerder. Dat beviel goed, want een paar jaar later werd ik opnieuw gevraagd. Nu om de interne communicatie rond de fusie te coördineren.

Bestuur Regio Utrecht

Bij Bestuur Regio Utrecht was ik verantwoordelijk voor de communicatie over de vernieuwing van de trambaan tussen Utrecht en Nieuwegein. Technisch ging er van alles fout, het project liep vier maanden uit, maar de imagoschade voor de organisatie bleef beperkt. Mede dankzij een strak geregisseerde crisiscommunicatie-aanpak.

Rijkswaterstaat

In 2015, 2016 en 2017 was ik interim-communicatieadviseur bij Rijkswaterstaat.

In 2015 verzorgde ik de communicatie voor het thema Duurzame Leefomgeving. Met behulp van zowel mondelinge als schriftelijke communicatie maakten we de 7.500 medewerkers van RWS ervan bewust dat de onderwerpen duurzaamheid en leefomgeving een steeds belangrijker plaats innemen binnen de organisatie. Ik was verantwoordelijk voor de productie van de eerste Duurzaamheidsrapportage van Rijkswaterstaat. 

Van mei tot december 2016 was ik communicatieadviseur bij Rijkswaterstaat Noord-Nederland in Leeuwarden. Ik adviseerde de directie, deed woordvoering over politiek-bestuurlijke onderwerpen en was verantwoordelijk voor strategische en operationele communicatie op de portefeuilles Waddenzee, Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl en Aanpak Ring Zuid.

In 2017 was ik coordinator persvoorlichting bij Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving.

PWN

Van november 2017 tot en met september 2018 was ik communicatieadviseur Natuur bij drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder PWN in Velserbroek. 

 

 


Kiel Communicatie
Kopdammerdijk 8 / 1843 KA Grootschermer
Mobiel: 06 2502 7983
Email:b.kiel@quicknet.nl